Rodo

Polityka prywatności – RODO

1) Administrator danych

Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o tym, w jakim celu oraz w jaki sposób będą przetwarzane Państwa dane jest Blachdeker – Ryszard Kudzia ul. Szyllinga 7, 30-433 Kraków NIP: 735-105-30-37

2) Inspektor ochrony danych

Inspektor ochrony danych to osoba, z którą możesz się skontaktować mając pytania lub wątpliwości w zakresie przetwarzania Twoich danych przez Blachdeker. Możesz to uczynić mailowo na adres: info@wozkiwidlowe24.com lub korespondencyjnie: Blachdeker ul. Myślenicka 35, 32-031 Mogilany.

3) Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzając Państwa dane realizujemy swoje uzasadnione interesy, którymi są w szczególności: zawarcie, wykonanie oraz rozliczenie umów sprzedaży towarów i usług, tworzenie bazy danych kontrahentów. Podane przez Państwa dane osobowe będą również wykorzystywane w celach marketingowych, w szczególności w celu przesyłania informacji marketingowych lub reklamowych.

4) Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych będą wyłącznie podmioty uczestniczące w realizacji umów, których stroną jest Blachdeker lub podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5) Czas przetwarzania danych

Państwa dane będą przetwarzane do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania. W przypadku udzielenia zgody na ich wykorzystywane w celach marketingowych, będziemy je przetwarzać do momentu wycofania przez Państwa zgody.

6) Twoje uprawnienia

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania lub usunięcia, wycofania zgody, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia a także wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Podanie danych jest w pełni dobrowolnie, jednakże odmowa podania może skutkować odmową zawarcia umowy.

7) Przekazywanie danych osobowych do Państw Trzecich

Nie będziemy przekazywali Państwa danych osobowych do Państw Trzecich, a więc państw leżących poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

8) Zautomatyzowane przetwarzanie

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób ręczny i zautomatyzowany, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub istotnie wpływać na Państwa sytuację.

Pobierz PDF